Софийският университет отново е номер едно сред висшите училища в България. Това показва рейтинговата система за 2014 г. Алма матер е с най-добри резултати в 21-о от общо 22-е направления, в които обучава студенти.

867 лв. е средният осигурителен доход на хората, завършили висше образование в България. Безработицата сред висшистите е по-малко от 4%.

Милко Велев има техническо образование, но години наред изкарва прехраната си като продава книги и картини пред университета. „Не го практикувам, повече се занимавам с изкуство, с картини и книги. Във Виена правих изложба, в Белгия, в Казахстан”, казва той.

Реализацията след завършване е един от основните критерии, по който се определя рейтингът на един университет. Най-голяма е заплатата на завършилите информатика в Софийския университет - над 1800 лв. Най-малко пари - малко над 500 лв., получават завършилите електротехника в Югозападния университет.

Другите основни индикатори са учебният процес, социално-битовите и административнтие услуги. Оказва се обаче, че рейтингите са по-популярни сред висшите училища, отколкото сред кандидат-судентите.

„Освен промените, които престоят, министерството ще направи всичко възможно да привлече кандидат-студентите да използват тази информация, тъй като тя е важна именно за тях”, коментира зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков.

След Софийския университет се нареждат Медицинският и Техническият университет.

Рейтингите на университетите, заедно с всички подробности и критерии, са налични на интернет страницата на Министерството на образованието - www.rsvu.mon.bg.