От 1 юли 2015 г. размерът на социалната пенсия за старост се увеличава от 113 лв. на 115,15 лв.

Това реши правителството днес. Увеличението е с 2.15 лв. или 1.9%. Със същия процент ще се осъвременят от 1 юли и всички пенсии за трудова дейност.

Промяната ще доведе до увеличаване на размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Ще има увеличение и на някои добавки към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост - добавката за чужда помощ, добавката за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г. и добавката по Закона за ветераните от войните.