Лекарства, които са с голяма значимост за живота и здравето на пациенти у нас, няма да може да се изнасят при липса или недостиг у нас. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които правителството предлага на Народното събрание. Целта е ограничаване на т.нар паралелен износ на лекарства.

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще изготвя списък с продукти, чийто износ може да бъде ограничаван при недостатъчни наличности у нас. Агенцията ще изгради и специализирана електронна система за събиране и анализ на информацията за липса и недостиг в страната, като данните ще се синхронизират с тези на НЗОК.

Правителството одобри промяна в закона, която предвижда да бъде отнеман лицензът на некоректните търговци. Лицензът на търговец на едро ще се отнема при повторно нарушение. Първото се наказва с 25 хил. лв. глоба.

Санкцията за дребните търговци е 10 000 лева, а при рецидив – 20 000.

В същото време, МС предлага и мерки, свързани с подобряване на достъпа до лекарствени продукти. В това число влиза наредба за реда и лечение с лекарства за състрадателна употреба т.е. такива, които все още не са разрешени в друга държава, но нямат алтернатива. За закупуването им няма да се използват публични средства.

Намалява се административната тежест за тези, които започват да се занимават с търговия на едро или дребно с лекарства.