7 от 10 българи не смеят да кажат какво мислят на началника си. Данните са от ново изследване на работното място. Според него липсата на индивидуалност и песимизъм за бъдещето също са качества, които определят българските работници.

Имаме претенции, но не винаги имаме покритие. Искаме признание, но трудно поемаме отговорност. Ето например как гледаме на висшестоящите - 7 от 10 българи смятат, че гласът им е маловажен и не смеят да кажат мнението си пред шефа. За сравнение, на запад правата си трудно отстояват само трима от 10 души.

По отношение на индивидуализма - ние сме силно колективно общество и само трима от 10 се определят като индивидуалисти. В Европа са 8 от 10.

Изпитваме несигурност на работното място - 8 от 10 българи споделят, че изпитват неяснота за бъдещето си и не знаят как ще се развиват. Пак правим сравнението със западните страни - несигурност там изпитват 5 от 10 европейци.

Индивидуалистът и колективният играч

Само на 33 години и вече работодател на годината. Макс Баклаян е мениджър на финансова компания, управлява 68 души, от които 58 жени. Казва, че от 1000 души, кандидатстващи за дадена позиция, подходящ се оказва един.

„Българинът сам себе си определя като индивидуалист, като много мъжествен. Когато обаче дойде време за поемане на отговорност, по-голямата част от нас се крием зад колектива, в който работим”, коментира Мария Савева, специалист „Човешки ресурси”.

От 3 години Савева работи в същата компания. Определя се като индивидуалист, когато трябва да се поема отговорност, но и като колективен играч, когато се защитава общото благо. Най-лошата ни страна като работници бил страхът.

„Или въобще не изразяваме нашето мнение, поради факта, че мислим, че няма да се чуе нашата дума. Или не го изразяваме, защото си мислим, че нашето мнение ще бъде чуто, но няма да е правилно и ще трябва да поемем отговорност”, обясни тя.

Българинът все по-често без притеснение сам определя заплатата, която иска да получава, и се бори за условията си на труд, казват специалистите по подбор на кадри. Често обаче това, което искаме, се разминава с това, което можем да получим.

„Имаме много различни генерации, които имат много различни очаквания към работата, към условията и съответно работодателите все още не са така гъвкави да могат да отговорят на очакванията на тази разнородна маса”, обясни Надя Василева, която работи във фирма за подбор на кадри.

Пак според изследването само трима от 10 българи разчитат на собствените си качества, за да се издигнат в кариерата, а останалите 7 разчитат на връзки.

Предстои да излезе допитването до работодателите за плановете им да наемат нови хора през 2015 г. Засега данните показват, че ще се търсят повече хора, но за позиции, които трудно ще се запълнят.