Няма да има санкции за болниците, които не успеят да постигнат заплатите, заложени в колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“.
Това стана ясно при подписването на Националния рамков договор днес. 

Така - остава неясно как точно болниците ще бъдат задължени да приложат увеличението на възнагражденията на медиците след изтичането на 6-месечния гратисен период.

„Предвиден е достатъчно дълъг период, в който да бъдат обсъдени механизми - как това да стане по най-безболезнен начин и как да бъдат подпомогнати болниците, които имат нужда от помощ“, заяви Станимир Михайлов, управител на НЗОК.

„Предстои нова бюджетна процедура, ще се обсъжда бюджетът на държавата и на НЗОК. Не случайно е 6-месечен периодът“, каза Иван Маджаров, БЛС.