За първи път от 13 години нов патрулен граничен кораб беше зачислен в щата на Граничната полиция. На официална церемония корабът получи името "Балчик".

Съгласно сключения договор, средствата за доставката на гранично-полицейския патрулен кораб са в размер на 30 млн. лева, които са безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейската комисия. 

Снимка: Лора Стаматис

Граничният полицейски патрулен кораб, построен в корабостроителницата на Baltic Workboats, Естония, е предназначен както за наблюдение на морската държавна граница на Република България, така и за участие в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Снимка: Лора Стаматис

В края на април 2023 г. корабът е доставен и е извършено обучение на служители на Главна дирекция “Гранична полиция” за експлоатация и обслужване на машините, механизмите, системите и оборудването му.

Снимка: Лора Стаматис

В средата на май корабът е приет и зачислен в щата на Главна дирекция “Гранична полиция”. 

„Корабът „Балчик“ ще изпълнява широк спектър от задачи - от противодействие на нелегална миграция и трансгранична престъпност в териториалните води на Република България до спасителни операции по море. Отговорността на страната ни е да обезпечава сигурността на външните сухопътни и морски граници на ЕС. Тази отговорност изисква много средства и усилия, човешки ресурс, надеждно оборудване, механизъм за обмен на информация и сътрудничество. Няма държава, която да може сама да поеме тази тежка задача - охраната на външните граници е обща кауза“, коментира министърът на вътрешните работи Калин Стоянов.