Нови вид трудови книжки за работниците. Те ще са с различен дизайн и съдържание от сегашните, предвижда наредба на социалното министерство, публикувана за обществено обсъждане. Сега трудовите книжки са със синя корица, новите ще бъдат – бордо.

Страниците вътре ще продължат да са бели и 32 на брой, но с по-прецизно съдържание.

Хората, които в момента работят, ще продължат да са със старите си трудови книжки до изчерпване на страниците им. След изтичане на 5 години от влизането на новите, всички ще преминат на тях. Това ще се случи от юни 2025 г.

Образецът на настоящите трудови книжки не е актуализиран от 1996 година и не отговаря на промените в законодателството. Затова се въвежда новата, пише в мотивите към предложението.

Илия обаче не разбира защо и новата е на хартия.

"Това нещо трябва да бъде дигитализирано – още повече, че трудовата книжка предоставя информация, която ние, като служители, не искаме работодателите да имат достъп", каза Илия Вутов.

В новата книжка се обособява специална графа за попълване на категорията труд, а при прекратяване на договора работодателят ще поставя т.нар. "щемпел" – печат с унифицирана информация, която ще се попълва.

Сега всяка фирма си има свой собствен. Ако работникът промени адреса и номера на личната си карта, до 5 дни трябва да уведоми шефа си и да даде книжката, за да се отрази промяната в нея.

„И служители, и специалистите по човешки ресурси очакват дигитализацията на книжката и премахването й като административна тежест, вместо това имаме увеличаване на задълженията свързани с поддържането й", коментира Данаил Кънчев, член на УС на Българската асоциация за управление на хора.

"Една нова обществена поръчка за едни нови книжки за над 2 милиона служители, които трябва да си ги купят, това е едно доста разумно обяснение на тази ситуация", смята Илия Вутов.

От социалното министерство казват, че обществена поръчка няма да има. Всяка печатница ще може да издава книжките. Сега го прави една.

"Всяка печатница ще има възможност да отпечатва самите трудови книжки и по този начин да се създаде реална конкуренция, а не монопол", обясни Ненко Салчев от Министерството на труда и социалната политика.

Новите работници сами купуват трудовата си книжка. Подмяната при заварените случаи ще е за сметка на работодателя.