Седмокласниците ще кандидатстват по нови правила, които позволяват всяка отделна паралелка да определя сама предмети за балообразуване.

От тази година това ще бъде задължително за всички и вече няма да е само за елитните гимназии, както досега.

Заради новия закон за предучилищното и училищното образование всички седмокласници трябва да кандидатстват – над 58 хил. ученици.

Оценките им ще се преобразуват в точки, като максималният резултат е 500.

Общо 100 може да получат за отлични оценки в дипломата по двата определени предмета. Останалите 400 може да съберат от двата изпита по български език и математика на Националното външно оценяване.

Педагогическият съвет на столичното 138 училище „Проф. Асен Златарски” е определило, че ще даде по-голяма тежест на изпита по български език. Тук за всички паралелки ще се взима оценката от дипломата по български език и математика.

Седмокласниците може да кандидатстват и ако не се явят на Националното външно оценяване. Тогава по този критерии ще получат 0 точки.

Ако седмокласниците не бъдат класирани на нито едно от желанията си, трябва да изчакат трето класиране.

До края на месеца ще бъде утвърден държавният план-прием по области, но от министерството уверяват, че ще има повече свободни места от броя на седмокласниците тази година.