Работодателите ще оспорят пред Европейската комисия и в Международната организация на труда, решението на парламента минималната заплата да бъде 50% от средната.

Синдикатите п подкрепят идеята и прогнозират най-ниско възнаграждение между 900 и 1000 лева догодина.

Като служител в озеленяването Йорданка Петрова очаква увеличението- сегашните 780 лева едва й стигат за  най-необходимото:

„Битовите сметки и ако остане нещо, вече оцеляваме до следващата дата, до следващия месец“, споделя тя.

Според синдикатите влизането в сила на по-високата минимална заплата от догодина ощетява работещите, които я получават:

„Няма никакво съмнение, че обедняването ще продължи. Именно затова настоявахме това увеличение на влезе в сила от средата на годината с очаквания нов бюджет, от очакваното ново правителство“, коментира икономистът Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“.

 А работодателите обявиха, че увеличението е в разрез с европейски регламенти, според които трябва да има икономически и социални критерии,  въз основа на които да бъде определено.

Според бизнеса, част от фирмите, които плащат минимални заплати, ще бъдат принудени да увеличат цените на стоките и услугите си, защото няма да има как да посрещнат новия разход.

„Там, където са концентрирани голяма част от работещите нискоквалифициран труд, нашето виждане е, че може да има и съкращаване и преминаване в сив сектор“, посочи Мария Минчева от БСК. Последните данни отчитат инфлация от близо 17%.