Заради кризата с коронавируса въвеждат нова социална помощ у нас. Семейства на осмокласници ще получат 250 лева, с които да покрият част от разходите за началото на новата учебна година. 

Право на помощта ще имат семейства, чиито деца на есен ще бъдат в 8 клас в държавно или общинско училище.

Доходът на член от семейството не трябва да надвишава 450 лева месечно за година назад. Помощта ще се предоставя без доказване на доход за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и приемни семейства.

Снимка: btvnovinite.bg

Очаква се около 44 хиляди деца да бъдат подкрепени със сумата от 250 лева. Разходът за бюджета ще е в размер на 11 милиона лева.

Снимка: btvnovinite.bg

На есен Тодор ще е в 8 клас. Учи в Математическата гимназия в Ямбол и е част от отбора по баскетбол. Майка му Елена Куманова казва, че след като е минало външното оценяване, вече мислят за подготовката за новата учебна година.

Снимка: btvnovinite.bg

"Всяка помощ е добре дошла за семейство, особено с повече от едно дете, както е при нас", казва Елена.

Предложението за новата помощ е публикувано за обществено обсъждане. След като бъде одобрено от правителството, ще започне и кандидатстването за парите. То ще продължи до 15 октомври. Документи се подават в дирекцията на агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на семейството.

"Това, което виждам и от анализите на МОН – един от праговете за отпадане от училище е между 7 и 8 клас“, обяснява Зорница Русинова, зам.-министър на труда и соц. политика.

Помощта ще се изплаща на два пъти. Половината сума в началото на учебната година, а другата половина - ако детето продължи във втори срок.

Снимка: btvnovinite.bg

"Ние не поставяме условие, предполага се, че тези пари се получават, за да могат да се подкрепят децата с допълнителни учебни пособия, особено за децата в 8 клас - те не разполагат с безплатните учебници", казва Русинова.

"Има промяна в учебния план доколкото имам информация,той няма възможност да ползва старите  учебници на сестра му, така че е трябва да бъдат закупувани", споделя майката на Тодор.

При сигнал за недобросъвестно получени помощи или по преценка на социалните - ще се извършва проверка. Ако се потвърди - парите ще се възстановяват заедно със законната лихва.