Нов доплеров радар на Изпълнителната агенцията за борба с градушките (ИАБГ) ще работи в Шуменското плато.

С него ще бъдат проследявани градоносните облаци над Североизточна България и така агенцията вече има пълно, двучасово наблюдение на цялата територия на страната.

Технологията струва около 1,8 млн. лв.

„Радарът ще осигурява радиолокационно наблюдение на възникването до изчезването на облаците. Чрез него ще се прави детайлен анализ за силата, честотата и да може да се извършват въздействие чрез самолетен способ, така че да намалим щетите на обработваемата земя“, обясни инж. Ваньо Славеев, изпълнителен директор на (ИАБГ).