Веднага след Гергьовден Националният осигурителен институт стартира консултации с бъдещите пенсионери. Мобилни екипи ще обикалят общините и ще помагат на хората да изберат дали пенсията им да бъде изчислена по старите или по новите правила.

Необходимата организация вече е създадена. В поделението на НОИ в Хасково например са разкрити две нови гишета, на които ще се извършват консултации специално по тази тема. Ще има и изнесени приемни. Графиците за тях са съгласувани с кметовете по места. Готово е и новото заявление за отпускане на пенсия, в което хората могат да отбелязват, ако искат да им бъде изчислена по старата методика.

На Геновева й предстои да се пенсионира. Вече се е консултирала с експерти и е подала документи в НОИ.

"След като ми изчислиха и разбрах, че пенсията ме удовлетворява, си подадох документи за пенсията и се успокоих”, каза Геновева Янинска.

Хората, които не могат да преценят коя методика за изчисление на т.нар. "индивидуален коефициент" е по-благоприятна за тях, ще могат да разчитат на консултация от НОИ – в самия институт или в изнесени приемни в кметствата.

"Предварително с кметовете на общините са съгласувани графици и са определени датите, в които наши експертни групи ще посетят съответните общини", обясни Огнян Добринков, директор на ТП на НОИ – Хасково.

Освен лична карта, хората трябва да носят със себе си в приемните и документи, доказващи доходите им за избраните три години преди 97-ма , както и за периода 97 – 99 година.

Анализите на НОИ показват, че новата методика ще е по-благоприятна за хора с инвалидна пенсия, учители, полицаи.

"Например хора, които имат категориен стаж, хората, които ще се пенсионират с по-малък стаж от изискуемия – за тях старата методика ще бъде по-благоприятна", поясни Драгомир Драганов от НОИ.

На 7 май на сайта на НОИ ще бъде качен комбиниран електронен калкулатор – той ще изчислява коефициента и пенсията по двете методики. Така хората ще могат и сами да направят разликата.

Изнесените приемни ще консултират през месец май, ако се налага и след това.