Националният осигурителен институт преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери. Промяната е в сила от началото на годината, а сега е детайлно разписана в наредба.

10 280  души са се възползвали от нея - т.е. подали са заявление, с което служебно всяка година да им се преизчислява пенсията, заради това, че продължават да работят.

Преди промяната, подаваха заявление всеки път когато искат актуализация. Този стар вариант обаче е  запазен, така че на практика сега имат право избор - служебно НОИ да преизчислява  пенсията им всяка година по едно и също време,  или пък те сами да  решават кога това да се случва като всеки път подават заявление. Условието е - че актуализация може да има само веднъж годишно.

Снимка: btvnovinite.bg

Формулярът на новото заявление е качен на сайта на НОИ и от там хората също могат да си го изтеглят, за да го попълнят.

"Въз основа на това веднъж подадено заявление ние всяка година от 1-во число на същия месец ще преизчисляваме служебно пенсията на лицето, без да е необходимо всяка следваща година то да подава пак заявление", заяви Любомира Язаджиева, директор  на дирекция  "Пенсии" в НОИ.

Въвежда се и още една промяна - пенсията да се превежда не само чрез пощата и банки, а и чрез други лицензирани доставчици на платежни услуги, стига да имат договор с НОИ.

„Необходимо е доставчикът предварително да сключи договор с НОИ, в който да се уредят всички детайли по обмен на информация, плащанията  и отчитането им”, обясни Язаджиева.

Снимка: btvnovinite.bg

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се разписва и каква е тежестта на всеки месец осигурителен стаж в пенсионната формула, като се има предвид, че цяла година „тежи” 1.2 във формулата.

Записано е още, че когато човек има по-малко от 36 месеца стаж след 1999 г., стажът му се допълва  с такъв придобит преди това, за да се изчисли по новата методика т.нар. „индивидуален коефициент” в пенсионната формула.

Правилото в тези случаи е, че „допълването” става като се върви назад във времето – т.е. 1999г., 1998г. и т.н.  като не  може  да се прескачат периоди, зачетени за осигурителен стаж.