Започнаха консултациите на НОИ за това кой начин за изчисление на пенсията е по-добър. Мобилни екипи в кметствата разясняват сметките. Сравнението хората могат да направят и сами чрез електронния калкулатор на института.

Електронният калкулатор е достъпен на сайта на НОИ. Влиза се с ЕГН и ПИК. И се попълват нужните данни за доход и стаж. След което калкулаторът показва прогнозен индивидуален коефициент и пенсия, изчислени по старата и по новата методика, за да се види кой е по-изгодният вариант.

Снимка: bTV

Ако нямате интернет или се притеснявате да попълните данните сами - насреща са експертите на НОИ. От днес до края на месеца, по график, обикалят общините и разясняват сметките чрез калкулатора.

На Мариета й остават два месеца до пенсиониране. Старата методика за изчисление на индивидуалния коефициент е по-подходяща за нея, тъй като включва години, в които се е осигурявала на по-добри доходи.

При консултациите хората трябва да са избрали сами трите си най-добри години преди 97-ма и да носят документ, удостоверяващ дохода им за тях. Те се третират като трета категория труд, реалната се установява след официалното подаване на документи. Електронният калкулатор изчислява прогнозни стойности по двете методики.

"В никакъв случай не може да се приеме, че като се изчисли сега, прогнозният коефициент и прогнозната пенсия, че това ще бъде окончателната пенсия, която ще бъде определена, защото ние в момента не категоризираме трудовия стаж”, обясни Татяна Димитрова, ТП НОИ – Монтана.

При реалното изчисление на пенсията сметките може да се разминат и заради промяната в средномесечния осигурителен доход за страната, който също се взема предвид. Калкулаторът е достъпен и на сайта на НОИ и пази историята на всяко изчисление с него. Така могат да се проследят евентуални грешки, ако хората си го попълват сами.

"Понякога се случва лицата да сбъркат при нанасяне на дохода си, да сложат една нула повече, оттам се получават по-високи коефициенти, по-високи пенсии и това създава понякога недоразумения", каза Любомира Язаджиева, дир. на дирекция "Пенсия" в НОИ.

Изчисление и по старата методика ще се прави до края на  2022-ра. Анализите показват, че тя ще е по-добра за хората с пенсия за осигурителен стаж и възраст и при работа в тежки условия. А новата - за инвалиди, учители, полицаи.

Ако се окаже, че старата методика е по-добра за вас, в заявлението за пенсия трябва да попълните  специална графа, в която посочвате избраните от вас три години преди 97-ма. Като приложите и документ за доходите за тях. Ако не го направите, изчислението ще се направи по новата методика.

В срок до 6 месеца "заварените случаи" също могат да поискат преизчисление.