Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които продължават да работят и да се осигуряват след пенсионирането си.

За целта работещите пенсионери ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента.

Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите.

Промените са във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, с които се регламентира електронният обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление.

С тях се предвижда възможност за електронно връчване на разпорежданията, свързани с пенсиите, уточниха от правителствената пресслужба.