Единният информационен портал не е предоставил все още нови данни за заболеваемостта от COVID-19 на 7 април 2021 г.

На уебсайта на портала все още стоят вчерашните данни.

Към този момент не е ясна причината за забавянето.