Нивото на 7 язовира в страната е обезпокоително ниско в сравнение с предходни години, съобщи Министерството на околната среда и водите. Причините са в липсата на пролетно пълноводие, както и поредната много суха година. Язовирите са „Ястребино“, „Тича“, „Тополница“, „Копринка“, „Жребчево“, „Домлян“ и „Пясъчник“. От тях обичайно се използват съществени водни обеми за напояване.

„През последните години се наблюдават климатични промени, които се отразяват върху количеството на водите и тези ефекти са осезаеми през цялата година“, констатират от ведомството.

В тази връзка нееднократно и още в началото на годината екоминистерството е сигнализирало Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и „Напоителни системи“ за обезпокоително ниското запълване на част от язовирите. То е информирало и за необходимостта да бъдат предприети всички необходими действия за акумулиране на водни обеми в язовирите, намаляване на загубите по напоителните канали и недопускане разхищението на води.

„Обръщаме внимание обаче, че при продължаване на тенденцията за постъпващ малък приток към язовирите и повишен разход на вода, при наличните към момента водни обеми не може да се гарантира водоподаването през тази и следващата година. Поради обезпокоително ниското ниво на запълване на язовирите МОСВ ще се стреми да разпределя оставащия воден ресурс и да отпуска наличните в язовирите водни обеми спрямо годишния график за съответната обезпеченост на притока и прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология“, съобщават от министерството.

От язовирите, водите на които се използват за питейно-битово водоснабдяване, ще се разрешават приоритетно води за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване. Такъв е язовир „Ястребино“, който се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Антоново, кв. „Еревиш“, 9 села в района и Омуртаг. Язовир „Тича“ също се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Велики Преслав и Търговище.

От страна на Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД следва да се предприемат мерки за осигуряване на допълнителни водни количества от алтернативни водоизточници, както и за повишаване ефективността на водовземането, обобщават от ведомството.