Над три четвърти от българите (78%) знаят поне още един език, освен български, като най-често това е английският език. Това показа проучване на изследователската агенция „Нилсен Адмосфер“, направено чрез онлайн панел с 10 хил. респонденти – на базата на извадка от 500 души сред активни в интернет българи на възраст минимум 15 години.

Над половината от българите знаят чужд език в резултат на основното и средното си образование. Въпреки предимството на втори език, проучването показва, че рядко сме поставени в ситуация, в която е наложително да го ползваме.

Почти 8 от 10 представители на онлайн населението в страната знаят чужд език поне на основно ниво. Най-често хората знаят един (50%) или два (33%) езика, докато по-малък е делът на тези, които знаят повече (17%). Сред останалите, които не владеят друг език, мнозинството от запитаните в изследването имат интерес да учат чужд език в бъдеще.

На въпроса кои езици знаят поне на основно ниво, респондентите на първо място отговарят английски (67%), на второ - руски (43%) и на трето - немски (16%).

„Тук обаче е интересно да се отбележи следното: английският език намалява популярността си с покачване на възрастта, докато руският – обратното, а именно: 81% от 15 до 34-годишните знаят английски в сравнение с 43% от хората над 54-годишна възраст и само 16% от 15 до 34-годишните знаят руски в сравнение с 85% от хората над 54 години“, уточняват от изследователската агенция.

Други езици, които бяха посочени от анкетираните, но със значително по-малки дялове, са турски, френски, италиански, испански и гръцки.

От тези, които знаят английски език 43% го владеят на основно ниво (А1-А2), на самостоятелно (В1-В2) – 32%, на свободно (С1-С2) – 17% и на отлично – 8%. От тези, които знаят руски език 32% го владеят на основно ниво (А1-А2), на самостоятелно (В1-В2) – 28%, на свободно (С1-С2) – 25% и на отлично – 15%.

Всеки има своя причина да знае или изучава чужд език. Сред най-честo изброяваните причини са:

  • обучението в училище (55%),
  • възможността да се комуникира при пътуване извън страната (32%),
  • за конкретна работа сега или в миналото (25%),
  • конкурентоспособност на пазара на труда (22%),
  • за удоволствието да се научи нещо ново (20%),
  • интересът към други езици и/или култури (20%),
  • пребиваване в друга страна в миналото (18%).

На 30% от анкетираните им се налага да ползват чужд език ежедневно или често, докато 32% го прилагат от време на време. 34% от запитаните радко са поставени в ситуация, в която се налага да ползват друг език и за 4% това никога не се случва.