Неизвестни тровят белоглавите лешояди в Кресненския пролом. През последните дни са намерени 6 умрели птици, но опасенията са, че те са много повече.

Наричат белоглавия орел чистач на природата, защото докато се храни с мърша предотвратява разпространяването на редица болести. Преди 15 години в Крененския пролом започна програма за развъждане на застрашените от изчезване птици, но от началото на месеца те измират.

До момента са отровени 6 птици, като подозрението пада върху животновъди, които залагат примки за вълци.

„Намерихме умрели вълци, лисици и кучета в една част на пролома, от едната страна на реката и после от другата страна – над 10 км едно от друго”, каза Емилиян Стойнов от ФДФФ.

В момента два лешояда стоят в гнездата си. Най-вероятно партньорите им са сред отровените и няма кой да ги отмени в грижите по излюпените малки. Не изоставят гнездото и така стоят далече от отровата, пръсната в района.

По закон използването на отровни примамки за хищници не е разрешено, но на практика няма как да бъде санкциониран неизвестния извършител.

От Фонда за дивата флора и фауна обмислят да поставят предаватели на всяка птица, за да следят постоянно движението и така да стигнат до евентуалния извършител.