Нарушила ли е прокуратурата закона, след като вчера при разпространението на доказателствата допусна и теч на данни на повече от 2000 прокурори и следователи? Масивът от изтекли данни на прокурори и следователи съдържа три имена, ЕГН и заемана длъжност. До прoпускът на държавното обвинение се стигнa след вчерашното разпространяване на доказателства по делото за хакерската атака в НАП. Сред засегнатите е бившият градски прокурор на София Нестор Несторов.

„Никой няма интерес от държавното обвинение да разкрива тези данни, още повече, че Законът за защита на личните данни забранява това. Пропуск е, разбира се, нарушение на закона, но неволно, предполагам”, заяви Нестор Несторов.

Стратегията на прокуратурата да изнесе доказателства по делото е в нейн ущърб, твърди още бившият член на ВСС.

Подобни стратегии уронват престижа на прокуратурата, обяви пък председателят на съюза на съдиите Калин Калпакчиев:

„Прилича на пропагандна акция, което прокуратурата не бива да прави. Защото това може да доведе до компрометиране на НП, нарушава основни права – презумпцията за невинност... и това може да доведе до осъждане България в Страсбург”, каза Калин Калпакчиев.

Публичното разпространение на доказателства би могло да бъде нарушение на презумцията за невинност, обяснява бившият съдия в европейския съд по правата на човека в Страсбург, Здравка Калайджиева.

„Ние наблюдаваме нещо, което по-скоро прилича на да се изразя грубо, игра на стражари и апаши, тя обикновенно завършва със "стражарска марка, бум – печат" и излизаш от играта, не е това целта на наказателното правосъдие”, каза Здравка Калайджиева.

Тя припомня, че по закон доказателства се събират, за да се представят пред съда, а не пред обществото, което би могло да си състави предварително мнение.