Напрежение при предаването на протоколите в Стара Загора. Появяват се председатели и членове на СИК, които са доста изнервени от създалата се ситуация. Хората изчакват навън под дъжда и не се знае докога, защото до 23 ч. имаше само 19 обработени протокола заради многото грешки. За Стара Загора те са от 18 страници.

Когато един протокол бъде сгрешен, всичко започва отначало – броят се бюлетините. Съставя се отново протоколът и хората отново трябва да чакат своя ред, за да може изборните им книжа да бъдат обработени.