Над 4 млн. лв. доход са декларирали собственици, които предоставят недвижими имоти за настаняване на туристи чрез платформата Airbnb, съобщават от Националната агенция за приходите. 

Интересното в случая е, че приходите са декларирани „доброволно“, но след „контролни производства спрямо лица, за които е установен риск от недеклариране на получените суми от краткосрочно отдаване под наем на недвижим имот чрез платформата на Airbnb“.

От данъчната агенция уточняват, че тези контролни производства са започнали, след като „чрез съществуващите инструменти за международно сътрудничество НАП има възможност да получава чрез данъчната администрация на Ирландия от Airbnb информация за всички български потребители, които са отдавали за краткосрочен наем имоти в платформата - имотите и техните адреси и размера на платените от тях комисионни за посредническата услуга на платформата“.

 „Независимо от това, че ние разполагаме с цялата информация за наемодателите, отдаваните краткосрочно под наем имоти и реализираните приходи, нашите усилия са насочени не към проверки и ревизии, а към доброволно деклариране. Стремежът ни е да подкрепим схващането, че е не само правилно, но и по-лесно физическите и юридическите лица да работят на светло и че това оказва благоприятно въздействие за установяване на по-добра обща бизнес среда“, казва заместник-изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

НАП припомня, че краткосрочно предоставяне на недвижими имоти чрез онлайн платформи е равносилно на хотелско настаняване и търговска дейност, за които се дължат патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък, или ДДС и осигурителни вноски.  

Законовите промени за данъчното облагането на краткосрочното отдаване на имоти под наем през онлайн платформи бяха приети през 2019 г. и станаха известни като „поправката Airbnb“. Депутатите въведоха патентен данък за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, които се отдават под наем през платформи като Airbnb и Booking. 

Имотите под краткосрочен наем като алтернатива на хотелското настаняване нашумяха преди 10-ина години заедно с бума на нискотарифните авиокомпании. Хиляди туристи - най-вече млади хора, използваха евтините апартаменти и самолетни билети, за да пътуват из Европа. В същото време, на много места, включително и у нас, пускането на обзаведени жилища в AirBnb се разглеждаше като възможност за по-висока доходност в сравнение с тази от конвенционалния наем. Цялата тази екосистема пострада сериозно заради коронавируса и ограниченията в пътуването. Така много апартаменти, предлагани в онлайн платформи, се оказаха на пазара на имоти.