Депутатите въведоха патентен данък за местата за настаняване с не повече от 20 стаи. Промените засягат онлайн платформите като Airbnb и Booking. 

И самите управляващи признават, че текстовете са насочени срещу тях, защото често предлагат значително по-добри като цена и условия оферти в сравнение с големите хотели. Този вид настаняване е особено популярно сред младите западни туристи, които са голям процент от идващите у нас.

Първоначалната идея беше подобни обекти да не се отдават свободно, а да се категоризират като хотелите. По-късно беше предложен и регистрационен режим.

В сегашния си вид предложението бе направено от председателя на Бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова.То предвижда от 2020 г. патентният данък за стая за местата за настаняване с не повече от 20 стаи да бъде от 25 до 250 лв.

Предложението предвижда още размерът на данъка да се определя за стая според местонахождението на обекта, т.е. ще се решава от съответната община.

За местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, ще се прилага размерът на патентния данък.

„В текста, който беше синхронизиран в Закона за туризма е записано, че това са апартаменти или стаи под наем, които са категоризирани първа или втора категория с една или с две звезди. Сега просто добавихме или са регистрирани. Тъй като знаете, че когато променихме Закона за туризма ние облекчихме режима и дадохме възможност на тези, които не желаят да се категоризират по тази сложна процедура да направят просто само една регистрация”, обясни Менда Стоянова.

Според БСП, досега този бизнес е бил почти изцяло на тъмно. С бюджета депутатите гласуваха и че ако онлайн платформата публикува нерегистрирани апартаменти, достъпът до нея може да бъде спрян. 

Това ще става с искане на министъра на туризма към Софийския градски съд. Спирането е първоначално до 14 дни, а при повторно нарушение – до 30 дни.