Национална агенция за приходите (НАП) извършва денонощно наблюдение на фирмите производители и търговци на яйца и агнешко месо в цялата страна около Великден и Гергьовден.

Следи се както продажбата на яйца и агнешко в страната, така и вноса и износа им за страни от Европейския съюз. 

Фискалните инспектори анализират придружаващите стоката документи, количествата, преминали през граничните пропускателни пунктове, съпоставят цените от производител и тези, на които се продават яйцата и месото в по-големите търговски вериги в България.

Целта на проверките е да се установи спазват ли се всички данъчно-осигурителни изисквания и заплащат ли се в реален размер задълженията към бюджета. 

Наблюденията ще продължат до края на великденските празници, а на агнешко месо до Гергьовден.