Свикнахме да живеем от скандал до скандал, което е много уморително и напълно безсмислено. Разбрахте ли, например, как завърши грозният скандал в центъра за деца с увреждания в Габрово с нежното име „Хризантема“? Персоналът в подобни домове бил ниско платен и недобре квалифициран. Лошо, но къде е гаранцията, че това тихо и кротко няма да продължи? Имаше и уволнения. Добре, а ще бъдат ли наказани хората, които раздаваха шамари на децата и ги снимаха за забавление с телефоните си?

В дома е направена проверка от Контрол по правата на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Съставени са пет акта – бившият вече ръководител на центъра и бившият вече социален работник са получили по два акта, отчете в предаването „Тази неделя“ зам.–министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Тя уточни, че става въпрос за финансови санкции. Десет души от персонала на центъра са уволнени. В момента в него има седем деца и за тях се грижат служители от съпътстващите услуги, които са командировани в дома. Те познават спецификите и потребностите на децата и могат съвсем адекватно да продължат грижите, увери тя.

Снимка: bTV

Димитрова описа служилото се като криза в предоставянето на 24-часовите социалните услуги за деца и младежи с увреждания и посочи, че тя ще даде възможността на всички институции да си направят прецизен анализ, да изведат проблемите и да предприемат спешни мерки.

Дали уволнените служители ще намерят отново работа, на която да се грижат за хора в уязвимо положение, е отговорност на следващия работодател, смята зам.-министърът.

Всички мислим, че това, което се е случило, е недопустимо и мерките ще бъдат да не се допускат такива случаи, увери Димитрова.

Снимка: bTV

Ваня Шалапатова, която е изп. директор на Фондация „За нашите деца“, посочи, че се е изгубила логиката на процеса на деинституционализация. Първият фактор е, че държавната политика и обществото не помагат семейството да запази своята цялост и родителите да не се разделят с децата си заради бедност или защото детето се ражда с увреждане. Все още между 500 и 1000 деца годишно постъпват в системата за грижи, а общият брой деца, за които държавата полага грижи, остава сравнително еднакъв от 2009 г. насам, изтъкна тя.

Снимка: bTV

По думите ѝ броят на приемните семейства у нас е прекалено малък за сметка на приемни центрове за настаняване от семеен тип. А някои от тях нямат нищо общо със семейния уют и грижа. Децата не трябва да бъдат в такъв тип домове, дори и да са от семеен тип, посочи тя.

„Изгубихме философията, семейна политика в България няма, за децата с увреждания активни мерки за подкрепа няма, в този смисъл приемната грижа все още се управлява централизирано, дори участието на гражданския сектор беше свито. И ако така продължаваме, без децата да бъдат истински политически приоритет, аз не съм голям оптимист“, каза Шалапатова.

Снимка: bTV

Не е достатъчно проблемът само да се регистрира, всички го регистрирахме, цялото общество, коментира актрисата Елена Петрова. Това, което се случва, наистина е потресаващо и шокиращо, но наистина трябва да вървим напред. Това вече го видяхме, тези жени са уволнени, дечицата продължават да са там, трябва да има адекватна грижа за тях, т.е. оттук нататък всичките институции трябва да работят заедно и да започнат конкретни стъпки. По план тези домове трябва да престанат да съществуват през 2025 г., но това не означава, че ще престанат да се раждат деца с увреждания, ще продължава да има изоставени деца, посочи тя.

Според нея сега е моментът да се поставят основите на правилната грижа за тези деца.

Снимка: bTV

Запитана за служителите с т. нар. „тефлонова съвест“, върху която не се лепи нищо, Димитрова каза, че се търси подкрепата от образователните институции, „които създават ресурса, попадащ в системата“. По думите ѝ служителите в „Хризантема“ са минали през редица обучения, но самите обучения трябва да се правят от организации, запознати със спецификата и потребностите на целевата група в конкретния център.

Опасявам се, че мотивацията, дори на експертите в гражданския сектор, да дава повече предложения и препоръки е спаднала, коментира Ваня Шалапатова. Тя посочи, че държавната администрация в момента има неадекватно приоритизиране, т.е. отговорностите на различните агенции не са добре разписани. Според нея Агенцията за социално подпомагане не трябва да е отговорна за закрилата на детето, защото „паричното подпомагане не прави човека силен и философията на социалната закрила на деца и семейства в риск не е кешово подпомагане“.

Ваня зададе направленията, в които работим, имаме ангажимент до 15 октомври да е готов проектът на закона за социалните услуги, каза Димитрова.

Снимка: bTV

Вижте целия разговор във видеото: