Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 15 млн. лв. или със 71,3 на сто по-малко в сравнение с декември 2019 година, предаде БТА, като цитира данни от Националният статистически институт. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 82,3 на сто, така и от български граждани - с 63,6 на сто.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е едва 9,9 на сто, като намалява с 15,3 процентни пункта в сравнение с декември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 10,4 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди – 10,1 на сто, и с 1 и 2 звезди – 9,4 на сто.

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са работили 1538 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45,6 хил., а на леглата – 92 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 24 на сто, а броят на леглата в тях - с 23,1 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 271,1 хил., или със 70,1 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 78,7 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.