Въведените при извънредното положение мерки, които улесняват достъпа на потребителите в България до продукцията на местни производители, по никакъв начин не нарушават доставките на продукти от други държави.

Това се посочва в позиция на Министерството на земеделието и храните. Тя е в отговор на официалното писмо на ЕК до страната ни, в което се твърди, че мерките в България са дискриминационни, защото задължавали търговците на дребно да фаворизират местните хранителни продукти. ЕК тълкува това като ограничаване на свободното движение на стоки.

МЗХГ приложи мярката след икономическата криза върху бизнеса, следствие на COVID-19. Целта беше да се стимулира родното производство.

Комисията даде един месец на България, за да отговори.

„Предприетата мярка не засяга свободното движение на стоки, произведени в други държави, тъй като Постановлението, издадено на основание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, не предвижда забрана и ограничения за предлагане на продукция от държави членки на ЕС и трети страни. По никакъв начин не се нарушават досегашните доставки в търговските обекти на продукти, внесени от други държави и продукти, които могат да се предлагат на пазара във всички търговски обекти в страната“, поясниха по-късно от ресорното министерство.

Оттам добавят, че действията от последните месеци са насочени в подкрепа на българското производство, на малките и местни производители за запазване на поминъка им предвид карантинираните райони, затруднените транспортни връзки и риска от пренасяне на заразата при транспортиране.

„В чл. 2 от приетото Постановление се определят норми за сурово мляко и за предлагане на млечни продукти, като същото е в процес на промяна след съгласуване със заинтересованите страни. Въведените мерки не водят до изкривяване на конкуренцията и вътрешния пазар, а са в ползва на потребителя без да засягат каквито и да е правила. Същите са приети в условията на безпрецедентна и глобална здравна, икономическа и дори търговска криза“, се чете още в писмото.

МЗХГ ще изпрати в срок обосновано становище до Европейската комисия относно приетото Постановление за осигуряване на регионална продукция в търговските вериги.