Публикуваха мотивите за освобождаване на шефа на ДАНС. В тях се казва, че "подадената молба за отпуск от май до септември е демонстрация на нежелание на председателя да изпълнява служебните си задължения и да работи със служебно правителство".

В мотивите пише още, че това дава основания да се допусне, че Димитър Георгиев действа пристрастно в политически смисъл, нарушавайки принципа на политически неутралитет.

Освобождаването му кореспондира с необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност в условията на специфична динамика на вътрешнополитически процес, пишат още от Министерски съвет.