Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова се срещна с кмета на община Родопи Павел Михайлов, с когото обсъди варианти за решаване на проблема с качеството на водата в с. Брестовица, породен от високото съдържание на манган в нея.

Предвижда се прецизиране на необходимите за изпълнение дейности и изготвяне на количествено-стойностна сметка като се търсят законови възможности за провеждане на необходимите процедури при съкратени срокове с цел по-бързото справяне с водния проблем за жителите на с. Брестовица.

Приоритетна задача е определянето на най-замърсените с манган участъци от водопроводната мрежа на населеното място.

Участниците в срещата се обединиха около решението до края на другата седмица да се направи независим анализ на водата в селото, заявен от община Родопи.

Отново в края на следващата седмица трябва да бъде направен и план за пълно решение на проблема с изготвяне на нов проект.