Изпълнителят на проекта е длъжен да отстрани възникналите повреди или да замени некачественото съоръжение с ново, ако същото е негодно за използване по предназначение. Това съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство по повод рухналата конструкция край пещерата „Леденика“.

Съгласно условията на договора с изпълнителя гаранционният срок на съоръжението е 120 месеца (до 2023 г.), допълват оттам.

Съоръжението струва близо 250 000 лв. Още преди 5 години bTV показа съмненията за нередности в усвояването на парите. Рухналият модул е метална конструкция, покрита със стиропор и фибростъкло. Поставена е през 2015 година. 

От регионалното министерство заявиха и че ако при извършената проверка на място УО на ОПРР установи нарушения или не бъдат предприети съответните действия от страна на бенефициента, може да бъде определена финансова корекция в съответствие с Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 

4 август 2020 г. е периодът на гарантиране на резултата от инвестицията по финансирания от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. договор „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони” с бенефициент община Враца, пише още в прессъобщението на министерството.

Управляващият орган на ОПРР ще осъществи кореспонденция с бенефициента за предприемане на незабавни мерки за възстановяване на разрушената конструкция на изградения по проекта атракционен модул, добавят от МРРБ в съобщение до медиите.