МОН пусна инструкции за тестването за COVID-19 на учениците от 1. до 4. клас следващата седмица, за да се върнат в клас.

Най-късно до 12 ч. на 8 ноември родителите на тези учениците трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19.

МОН е подготвило образец на декларация, който е предоставен на Регионалните управления на образованието (РУО) и чрез тях – на директорите.

В декларацията са посочени конкретните два вида тестове със слюнка, които са избрани от министерството и ще бъдат прилагани в училище. На всяко училище ще бъде предоставен само единият от двата вида тестове.

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател или непедагогически специалист, определен от директора. Допустимо е участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със зелен сертификат.

Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.