Всички деца от 1. до 4. клас в общините, където 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 души, ще получат възможност да се върнат в клас от следващата седмица, като ще бъдат тествани с щадящи тестове два пъти седмично.

Както съобщи образователният министър проф. Николай Денков, всеки понеделник и четвъртък сутрин в училищата ще бъдат отделяни по 30 минути за тестване на учениците от начален курс.

Тестовете ще бъдат два вида – при първия вариант детето отделя слюнка в торбичка, която се смесва с реактив, разклаща се и три капки от течността се поставят върху плочката за отчитане резултат.

Подобна е процедурата и при втория тест, където вместо торбичка, се използва фунийка.

Резултатите са готови след 15 минути.

При поява на една черта тестът е отрицателен, а при две – положителен.