Ако за детето няма място в желаната детска градина в района по местоживеене, в София и големите градове, за равностойно ще се смята алтернативно място в същия административен район по настоящия адрес на детето, предвижда Министерството на образованието (МОН).

Това ще бъде възможно с решение на кмета. Ако общината не предложи такова място, държавата ще дължи компенсация. Целта е родителите да не водят децата си в детски градини, отдалечени на десетки километри от дома им. 

МОН разширява и кръга на специалистите, които имат право да се грижат за обучението на децата, останали извън държавните и общински детски градини. Държавата ще компенсира разходите на родителите, ако имат договор не само с дипломирани педагози, но и със студенти в последна година от обучението си по педагогически специалности.

Заявлението за придобиване на право на компенсация ще може да се подава или веднъж годишно или до 5-о число всеки месец от декември до юли. Сега се подава само веднъж в началото на учебната година. 

Намаляват се и документите, необходими за изплащане на компенсациите.

Ако промените в наредбата бъдат приети, повече деца без места в държавните и общински детски градини ще получат компенсации. По този начин няма да се стига до критични ситуации като тази в София от преди няколко месеца, когато хиляди деца не бяха приети, но по сега действащите правила родителите им нямат право на компенсации.