Намалява  броят на зрелостниците, които избират да учат в чужбина и се увеличават чужденците, които избират да учат в България. Това става ясно от данни на Министерството на образованието при представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища.

Най-ниска безработица се наблюдава сред завършилите „Медицина“, „Фармация“, „Военно дело“ или „Математика“.

Най- предпочитаните от студентите специалности са „Икономика“, „Педагогика“ и „Медицина“. 

Кой университет е на първо място у нас?

В стандартизираните класации на Рейтинговата система за 2022 година СУ „Св. Климент Охридски“ се класира на първо място в 21 професионални направления от общо 28, с които участва в класациите.

Техническият университет в София се класира на първо място в 6 професионални направления от общо 9, с които участва в класациите. Медицинският университет в София е първи в четири направления от общо 5 в класациите.

„Св. Климент Охридски“ е университетът с най-много действащи студенти - 19 999. Следват го Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с 16 9334 и УНСС с 14 610 студенти. В 13 висши училища в страната броят на обучаваните студенти е под 1000, включително в три от тях броят на обучаваните студенти е под 100.

Рейтинговата система е изготвена  по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ и „Сирма Солюшънс“.