18 учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ попадат в престижната класация на Станфорд за 2022 г., съобщават от най-старото висше учебно заведение у нас.

Класацията групира изследователите в 22 научни области и 176 подобласти, съставена на базата на комплексен анализ.

В класацията освен имената на учените от Софийския университет, фигурират и тези на изследователи от Българската академия на науките и други български университети. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Сред изявените имена са акад. Николай Витанов (188 място в Обща физика), проф. Иван Христов (522 място в Оптоелектроника), проф. Валентин Попов (1302 място в Приложна физика), чл.-кор. Стойчо Язаджиев (1454 място във Физика на ядрото и елементарните частици), проф. Юлия Веселинова (7530 място в Приложна физика) от Физическия факултет и д-р Марин Буков (375 място в Обща физика).

Учените от Факултета по химия и фармация в класацията са чл.-кор. проф. Тони Спасов (6219 място в Науки за материалите), акад. Николай Денков (620 място в Химична физика), акад. Петър Кралчевски (1956-2000 г.) (1019 място в Химична физика), чл.-кор. Димитър Цалев (1080 място в Аналитична химия), проф. Иван Иванов (1630 място в Химична физика), проф. Георги Вайсилов (1661 място в Химична физика), чл.-кор. Красимир Данов (1714 място в Химична физика), проф. Ирина Караджова (2211 място в Аналитична химия) и проф. Славка Чолакова (1929 място в Химична физика).

В класацията са и проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет (1357 място в Химична физика), проф. Димитър Вакарелов от Факултета по математика и информатика (9572 място в Изкуствен интелект) и проф. Василий Гольцев от Биологическия факултет (2835 място в Ботаника).

През изминалата 2021 г. 13 учени от Софийския университет попаднаха в Станфордската класация. Всички български изследователи в нея бяха общо 73.