Месечните помощи за деца са изплатени преди крайния срок. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Оттам посочват, че детските надбавки са преведени в цялата страна на 20 август. Общата сума е над 51милиона лева.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане крайният срок за изплащане на всички видове месечни помощи е краят на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта.

В този смисъл месечните помощи за деца за юли не само не са забавени, а са изплатени 10 дни преди нормативно определения срок, допълват от Агенцията