Общинската МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив да получи допълнително финансиране, за да може да осигури адекватно и навременно лечение на постъпващите пациенти с коронавирус - това беше договорено на среща в Община Пловдив между зам.-кмета Анести Тимчев и управителя на НЗОК проф. д-р Петко Салчев.

На срещата са обсъдени проблемите на общинската болница и какви са възможностите за дофинансиране на дейностите, свързани с лечението на COVID пациенти.

"Подкрепям напълно решението на РЗИ-Пловдив за редуциране броя на леглата в МБАЛ "Св. Мина" от 137 на 60, защото това са реалните възможности на болницата", каза проф. Салчев.

Според него общинските болници имат своята важна роля в здравеопазването и затова трябва да им бъде дадена възможност да се развиват.

В тази връзка той подкрепи плановете на МБАЛ "Св. Мина" и МБАЛ "Св. Панталеймон" да кандидатстват пред НЗОК за разкриване на нови дейности от 2021 г.