„Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас" АД възнамеряват да обжалват пред компетентния съд решението на Комисията за защита на конкуренцията за налагане на имуществена санкция. 

""Лукойл" счита решението на Комисията за защита на конкуренцията за неоснователно, недоказано и противоречащо на европейската практика. Компанията стриктно спазва законодателството на Република България и Европейския съюз и очаква това да бъде недвусмислено потвърдено в хода на съдебното производство", се казва в прессъобщение.

Днес стана ясно, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД със 195 милиона лева за злоупотреба с господстващо положение съгласно националното и европейско законодателство по конкуренция.

От КЗК посочиха, че "Лукойл" не предоставя на достъп на вносители и производители на автомобилни горива в собствени данъчни складове, има ограничаване на вноса по море чрез блокиране на данъчните складове, свързани с ПТ Росенец и ПТ Петрол – Варна, както и непредоставяне на достъп до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на горива на други производители и вносители, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите като ограничи вноса на автомобилни горива в страната.

В края на март пък бе съобщено, че е наложена санкция на компанията от 70 милиона лева.