В съвременния глобален и взаимосвързан свят всеки акт на агресия има потенциал да предизвика последици с непредвидим характер и мащаб. Страните трябва да положат усилия за диалог и мирен изход от ситуацията с дипломатически средства, както и за запазване на ядреното споразумение с Иран. Това е общата позиция на политическото ръководство на страната, както и на началниците на службите и на отбранителните структури, които се събраха на Консултативен съвет за национална сигурност при президента Румен Радев.

Повод стана кризата в Близкия Изток и американските и ирански удари на територията на Ирак.

Президентът, който представи пред медиите решенията на съвета, посочи за какви конкретни препоръки е било постигнато съгласие. На първо място на всички нива в международен и съюзен формат България ще поддържа позиция сложната ситуация в Близкия Изток да се решава с дипломатически средства.

Снимка: Ладислав Цветков

Службите ще следят постоянно процесите, които имат потенциал да създадат рискове и заплахи за националната сигурност. Министерството на външните работи, на свой ред, трябва да поддържа постоянна връзка с българските граждани в зоните на напрежение, като може и да актуализира разработените препоръки за гарантиране на тяхната сигурност. Министерството на отбраната поема ангажимента да осигури безопасността на българските военни в чужбина.

При промяна в обстановката ще бъдат приложени и „допълнителни мерки за защита на населението и обектите от критичната инфраструктура на страната“, каза Радев в края на изявлението си.