Конституционният съд отказа на Кирил Петков да го конституира като страна в делото дали е назначен за служебен министър на икономиката в противоречие с Конституцията.

Единодушно 11-те съдии отказаха на Петкови искането му за събиране на още доказателства.

Съдът е приел представените доказателства до този момент.