Доходен, социален и жилищен критерий ще определят кои са енергийно бедните у нас. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. 

Критериите ще бъдат многопластови. От значение ще бъде колко хора живеят в конкретното жилище, дали то е ново и дали отговаря на мерките за енергийна ефективност.

Дефиницията за енергийно беден е важна, защото е ангажимент по Плана за възстановяване, по който чакаме да получим значителни суми от Европейския съюз. 

Последно проучване показва, че 16% от домакинствата у нас всеки път имат проблеми с плащането на сметките си за енергия.