„Кредисимо“ ЕАД категорично се разграничава от helpkarma.bg - както от действията, така и от каквато и да е форма на взаимодействие, работа или конфликтни интереси, свързани с платформата.

Това се посочва в официална позиция на дружеството, изпратена до медиите. От там посочват, че нямат собственост в платформата, не поддържат контакти с нея и нейни представители и за цялата си история са извършили едно дарение чрез нея в размер на 5000 лв. по кампания, на която спонтанно реагираха хиляди дарители – „България срещу COVID”.

„Изнесената информация по bTV, отнасяща се за еднократното дарение към HelpKarma, не може да бъде схващана и интерпретирана като свидетелство в полза на невярната теза за взаимодействие между двете компании. Компанията ни участва в каузата с над 1000 други корпоративни и частни дарители и свързването на този факт с какъвто и да е друг умисъл е безотговорно, манипулативно, уронва името ни и нанася разрушителен и ненужен удар върху дарителството в България“, посочват от „Кредисимо“.

„В посока от платформата за дарения към „Кредисимо“ ЕАД е налично само едно закриване на кредит на стойност от 550 евро. Всички останали внушения и спекулации за връзка между дейността на „Кредисимо“ ЕАД и платформата, които имат за цел умишлено или не да свържат „Кредисимо“ ЕАД с този скандал, са напълно безпочвени и неверни. Тази информация лесно може да бъде проверена и потвърдена от банковата история на компанията при поискване от заинтересованите медии“, казват от дружеството.

„През всички години на своето съществуване „Кредисимо“ ЕАД доказахме чрез своите действия, корпоративна култура и спазвани етични норми, че сме социално отговорна компания, която винаги е на първа линия като дарител при нужда и спешно реагира на значими социални събития с адекватни действия. Ние от „Кредисимо“ ЕАД също така сериозно се противопоставяме срещу безотговорното уронване на престижа на корпоративното дарителство, което е залегнало във философията на нашата и още стотици компании в България, и в момента има риск да бъде дискредитирано“, се казва още в позицията.

„До вчера „Кредисимо“ ЕАД беше в позицията на всеки един обикновен гражданин, който подкрепя благотворителни каузи. И ние, както всеки дарител на платформата, не сме подозирали, че е възможно да има злоупотреби и неправомерни действия с даренията от страна на платформата. Ако има такива, то те следва първо да бъдат доказани и виновните лица да понесат всички законови последствия за действията си от отговорните за това институции. Ние от „Кредисимо“ ЕАД изискваме отговорните медии и журналисти да разобличават хората, които злоупотребяват с общественото доверие по един толкова важен въпрос, но също така настояваме това да не става за сметка на истината и нашата безупречна репутация, както и почтените и коректни дългогодишни отношения с нашите клиенти. При всеки опит за опетняване и дискредитиране на тези отношения, ние категорично ще предприемем съответните реципрочни мерки“, заявяват от „Кредисимо“. 

На следващата страница можете да прочетете цялата позиция на "Кредисимо" ЕАД без редакторска намеса:

ПОЗИЦИЯ НА КРЕДИСИМО ЕАД 

Кредисимо ЕАД категорично се разграничава от helpkarma.bg, както от действията, така и от каквато и да е форма на взаимодействие, работа или конфликтни интереси, свързани с платформата. 

Kредисимо ЕАД няма собственост в платформата, не поддържа контакти с нея и нейни представители и за цялата си история е извършила едно дарение чрез нея, в размер на 5 000 лв., по кампания, на която спонтанно реагираха хиляди дарители – „България срещу COVID”. 

Изнесената информация по бТВ, отнасяща се за еднократното дарение към Helpkarma, не може да бъде схващана и интерпретирана като свидетелство в полза на невярната теза за взаимодействие между двете компании. Компанията ни участва в каузата с над 1000 други корпоративни и частни дарители и свързването на този факт с какъвто и да е друг умисъл е безотговорно, манипулативно, уронва името ни и нанася разрушителен и ненужен удар върху дарителството в България. 

В посока от платформата за дарения към Кредисимо ЕАД е налично само едно закриване на кредит на стойност от 550 евро. Всички останали внушения и спекулации за връзка между дейността на Кредисимо ЕАД и платформата, които имат за цел умишлено или не да свържат Кредисимо ЕАД с този скандал, са напълно безпочвени и неверни. Тази информация лесно може да бъде проверена и потвърдена от банковата история на компанията при поискване от заинтересованите медии. 

През всички години на своето съществуване, Кредисимо ЕАД доказахме чрез своите действия, корпоративна култура и спазвани етични норми, че сме социално отговорна компания, която винаги е на първа линия като дарител при нужда и спешно реагира на значими социални събития с адекватни действия. 

Ние от Кредисимо ЕАД също така сериозно се противопоставяме срещу безотговорното уронване на престижа на корпоративното дарителство, което е залегнало във философията на нашата и още стотици компании в България, и в момента има риск да бъде дискредитирано. 

До вчера Кредисимо ЕАД беше в позицията на всеки един обикновен гражданин, който подкрепя благотворителни каузи. И ние, както всеки дарител на платформата, не сме подозирали, че е възможно да има злоупотреби и неправомерни действия с даренията от страна на платформата. Ако има такива, то те следва първо да бъдат доказани и виновните лица да понесат всички законови последствия за действията си от отговорните за това институции.

Ние от Кредисимо ЕАД изискваме отговорните медии и журналисти да разобличават хората, които злоупотребяват с общественото доверие по един толкова важен въпрос, но също така настояваме това да не става за сметка на истината и нашата безупречна репутация, както и почтените и коректни дългогодишни отношения с нашите клиенти. При всеки опит за опетняване и дискредитиране на тези отношения, ние категорично ще предприемем съответните реципрочни мерки.