КПКОНПИ предявява искови молби на обща стойност 5 263 132,81 лв., като в това влизат и 13 имота и 15 превозни средства, съобщиха от комисията.

В Софийски градски съд се внася иск срещу Георги Семерджиев (известен с прякора Жоро Шопа) в размер на 1 498 372, 49 лв. В исковата молба е включен също 1 недвижим имот, както и лек автомобил. Семерджиев е с обвинение от прокуратурата за това, че е участвал в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления.

В Окръжен съд – Русе се внася искова молба срещу Красимир Михайлов, на стойност 3 130 741, 44 лв. Претендира се и отнемане в полза на държавата на 11 недвижими имота и 5 моторни превозни средства. Михайлов е обвинен от прокуратурата в измама с причинена имотна вреда в големи размери при установено несъответствие между доходи и собственост.

В Окръжен съд – Бургас се внася искова молба срещу Юлияна Петрова. Искът е на стойност 324 292, 62 лв., като в него са включени и 1 недвижим имот и 2 автомобила. Проверката по отношение на нея е започнала, след като тя като главен архитект на община Пловдив не е подала в срок декларация за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.

Цената на иска е равна на установеното несъответствие между имущество и доходи – нейно и на свързани с нея лица.

Две искови молби са внесени в Окръжен съд – Велико Търново. От Милен Георгиев се претендира сумата от 213 653, 86 лв. и 3 моторни превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотични вещества. Исковата молба срещу Росен Христов е в размер на 82 547, 17 лв., като се претендира отнемането и на 1 автомобил. Той е обвиняем за отглеждане и съхранение на марихуана.

Снимка: КПКОНПИ

Комисията прие за съхранение запорирани златни и сребърни накити на обща стойност над 900 000 лв. Запорът им е по производство срещу лице, обвинено от Окръжна прокуратура – Варна за лихварство. КПКОНПИ е приела за съхранение и златни накити с общо тегло над 2.5 кг. Накитите, над 2,5 кг, се съхраняват в банков сейф в Обществен трезор в БНБ.