Конституционният съд e образувал конституционно дело по искане на главния прокурор за даване на задължително тълкуване на член от Конституцията, става ясно от съобщение на сайта на съда.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов. В искането си главният прокурор е поставил три основни въпроса, свързани с Висшия съдебен съвет.

Ето и какви са питанията на Гешев:

  • Прекратяват ли се функциите на ВСС с изтичане на мандата му?
  • Допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор, и може ли ВСС с изтекъл мандат да отстрани главният прокурор от поста му?
  • Конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт?

Въпросите на Гешев към конституционните съдии дойдоха на фона на приетите промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се въведе механизъм за разследване на главния прокурор, както и ново мнозинство за назначаване и освобождаване на главния прокурор - не по-малко от 13.

Членове на Прокурорската колегия към ВСС вече направиха две искания за отстраняването на Иван Гешев.