В спомените си Васил Караиванов (братовчед на Левски) твърди, че една от снимките на Апостола е направена в Копривщица от фотографите Никола Хитров и Васил Българянски.

Някои от изследователите на фотографските портрети на Левски приемат, че става дума не за една, а за двете най-популярни негови снимки, направени през лятото на 1870 г. Те са публикувани нееднократно в различни издания.

Представени са и в пълното издание на документалното наследство на Апостола с информация за запазените от тях оригинали и копия в частни или обществени архиви (вж. Васил Левски. Документи. Т.I. София, 2000,  659–660).

Светлана Мухова (уредник в Дирекция на музеите – Копривщица), намира връзката между тази мемоарна информация с печата на фотографа Никола Хитров, намиращ се на гърба на една от известните снимки на  Тодор Каблешков, съхранявана в Националната библиотека и портрет на Васил Левски.

Според малкото запазени данни за Никола Хитров е известно, че в началото на 1870 г. той изучава фотографското изкуство при брат си Тома в Румъния. Няма данни къде пребивава през лятото на 1870 г., когато вероятно са направени снимките на В. Левски.

През лятото на 1870 г. фотографът Никола Хитров е бил в градчето и е направил серия фотографски портрети, съхранени в копривщенския музеен архив. Първите, намерени от Катя Мрънкова снимки, носещи на гърба си печата на Н. Хитров, са на мъже в чорбаджийско облекло, заснети с идентичен фон и реквизит с тези от снимката на Каблешков, от архива на Националната библиотека.

Снимка: Ладислав Цветков

Открити са още фотографии с печат на Н. Хитров на лица, известни с революционната си дейност като Цоко Будин, Брайко Енев и др.

Снимка: Ладислав Цветков

Една от откритите снимки, подарена в знак на приятелство на Тодор Каблешков през август 1870 г., е на самия фотограф, съратник на Левски от Ловеч. Автографите на някои от снимките маркират времето, през което Хитров работи в Копривщица – от края на юли до септември 1870 г.

Резултатите от това проучване, хвърлят светлина върху неизвестен момент от биографията на Никола Хитров. Намерените сигурни доказателства, че той е работил в Копривщица през лятото и есента на 1870 г.

Снимка: Ладислав Цветков

И са още едно потвърждение на спомена, че именно тук са направени двата най-популярни и изразителни фотографски портрети на Васил Левски, с които Апостолът на свободата присъства ярко в паметта на няколко поколения българи.

Вижте и видеото.