За първи път Националният музей „Васил Левски” в Карлово показа нови документи от Османския архив – 16 на брой, които хвърлят още светлина върху издирването на Апостола на свободата – Васил Левски.

„От тези документи става ясно, че Васил Левски е възприеман от тогавашната османска власт като много опасен човек за властта”, обясни Виктор Комбов, уредник в Националния музеи „Васил Левски”.

В документите се съдържа информация и за снимката, с която османската полиция е издирвала Апостола. Тя потвърждава тезата, че е намерено фотографското стъкло от студио в Букурещ. От тази плака са направени множество репродукции на фотографията.

На гърба на снимката пък са описани физическите белези на Апостола.

Входът на родната къща на Васил Левски цял ден беше свободен. Над 1000 посетители дойдоха, за да се преклонят пред делото му.

Посетителите можеха да поговорят и с негови родственици, които по традиция се събират в Карлово.