Кметове предлагат нови звена по опазване на обществения ред на подчинение на общините. Служителите в тях трябва да могат да изискват документи за самоличност и да задържат нарушители до пристигане на полицията.

Виолета, която работи на тото пункт в софийското село Нови хан, смята, че колкото повече служители на реда има, пък дори и общински – ще има и повече сигурност.

Там преди е имало самоорганизирали се патрули и кражбите спрели. Според кмета, ако има общински звена за опазване на реда, това ще респектира нарушителите.

„Докато служителите на полицията нямат право да членуват в политически партии, за тези хора съм сигурен, че няма да има такова ограничение и най-вероятно това ще бъдат хората, които ще охраняват изборните секции”, каза кметът Петко Костов.

Предложенията за служители по реда, наети от кмета, са на Сдружението на общините. Опозицията е против идеята.

„Абсурдна е идеята, която се предлага в Закона за местно самоуправление, да се вменяват на общините задължения. Първо те нямат експертния потенциал, второ, нямат финансов ресурс, за да се справят”, смята Манол Генов от БСП.

Предложенията са на етап обсъждане.