Комисията за енергийно и водно регулиране задължи „Топлофикация - Перник“  да компенсира всички клиенти на дружеството, които са били с нарушено качество на топлоподаването за срок над 48 часа през декември 2020 г. и януари тази година.

Това реши енергийният регулатор на заседание вчера, на което беше приет доклад за констатациите и изводите от извършената извънредна проверка на топлофикационното дружество.

Само за периода 11.01.2021 г. - 21.01.2021 г. с нарушено топлоподаване за различен срок са били общо 5 473  клиенти на дружеството, присъединени към общо 174  абонатни станции, уточняват от КЕВР.

Установено е, че през двата месеца - декември миналата година и януари 2021 г.-  за продължителни периоди от време е било нарушено качеството на топлоподаването към клиентите на дружеството.

Съгласно дадените задължителни предписания, в срок до 15.05.2021 г.  всички клиенти на „Топлофикация – Перник“ АД с нарушено качество на топлоподаването за периодите от 17.12.2020 г. до  21.12.2020 г. и от 11.01.2021 г. до 20.01.2021 г. трябва да получат компенсация /неустойка/ при спазване на следните условия: 

  • - стойността на неустойката да бъде изчислена на база недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия, за времето над 48 часа с влошени показатели;
  • - количеството на недоставената топлинна енергия да се изчисли въз основа на реално то потребление в съответната абонатна станция за месец с аналогични метеорологични условия и режим на топлоподаване;
  • - разпределението на недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия за отделните имоти да е съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването;
  • стойността на неустойката да бъде отразена в съответните месечни фактури на клиентите като топлинна енергия и сума за прихващане, при действаща за периода цена.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!