Психолози на МВР,  които не са работили по убийството в кв. „Надежда”, но в практиката си са имали подобни случаи, обобщават: подобни тежки посегателства върху близки обикновено завършват със самоубийства.

Психична криза. Остро състояние, при което човек изпитва абсолютно объркване, губи представа, преценка и себестойност на това, което чувства в момента. Така психолозите от МВР определят състоянието, в което човек може да посегне на най-близките.

„Не е нещо латентно, което човек носи в себе си и в един момент се проявява. За да изпадне човек в такава криза, той трябва да има предистория, в която има несправяне, има конфликти, има изисквания, повече, от които аз мога да дам, да покрия като ресурс”, каза експертът Анелия Миткова.

Според експертите до крайност може да се стигне и несъзнателно.

„Можеш да отнемеш живот на човек от твоето гнездо, без да разбереш в този момента, че го правиш. Без ясното съзнание, че това се случва, но това не означава, че имаш болестно състояние. В теб гравитацията вече я няма, границите вече ги няма”.

От Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана са категорични, че фирмите стриктно спазват изискванията за психическа годност при конкурсите за работа. Такива са били и за стрелеца от „Надежда”.

„Повечето фирми имат собствени психолози и всеки охранител минава при психолога на дружеството”, каза Радослав Христов.

И психолозите са съгласни, че фактът, че Викторио Александров е имал на разположение оръжие не е определящ. Определяща е била емоцията в момента на посегателството.