Заплатите на българските висши държавници – депутатите, премиера и президента, не са твърдо определени. Te се променят цели 4 пъти в годината.

Депутатът получава утроена средна заплата в обществения сектор за последния месец на тримесечието. Заплатите на премиера и на председателя на Народното събрание са еднакви. Те взимат депутатска заплата плюс още 55%

Президентът се подписва върху две депутатски заплати.

Ако използваме данните на националната статистика от месец юни тази година, то в послените месеци заплатите на висшите ни държавници изглеждат така:

  • Основната депутатска заплата е 4716 лева – тук не се включват допълнителни проценти за участия в комисии.
  • Председателят на народното събрание и премиерът са с доход от малко над 7 хиляди и 300 лева - това е без класове прослужено време.
  • Президентската заплата гони 9500 лв. също без добавката за стаж.

През годините – нагоре и все нагоре

А ето и как се е увеличавала заплатата на президента в годините. Преди 10 години в средата на 2011 г. основната президентска заплата е била под 4500 лева. През 2017 г. вече надхвърля 6200 лева, за да достигне сегашните 9432 лева

Ето и как са се променили доходите на председателя на народното събрание и на премиера за същия период.
През 2011 г. основната им заплата е била под 3500 г. През 2017 г. надхвърля 4800 лева, за да стигнем до последното тримесечие, когато заплата им достига 7300 лв..